MUDr. Václav Mrovec - Specialista v oboru ortodoncie - Fixní a snímací rovnátka

Cíl ortodontické léčby

Cílem ortodontické léčby je esteticky a funkčně harmonický chrup. Ortodontistou sestavený plán léčby by měl být racionální, vést pokud možno nejkratší cestou k plánovanému výsledku a splnit požadavky pacienta na vzhled svého chrupu. Ve spolupráci s orthognátním chirurgem jsme schopni dosáhnout i úpravu vzhledu obličeje.