MUDr. Václav Mrovec - Specialista v oboru ortodoncie - Fixní a snímací rovnátka

Informace pro vás

Cíl ortodontické léčby

Cílem ortodontické léčby je esteticky a funkčně harmonický chrup.

Čištění zubů

Základem zdravých zubů a zdravých dásní je správné čištění.

Dentální anomálie

Dentální anomálie jsou anomálie v poloze počtu a tvaru zubů.

Fixní rovnátka

Na působení ortodontických sil vložených do aparátů je třeba dohlížet.

Jak vnímáte své zuby

Vyberte si z nabízených obrázku ten, který považujete za nejpodobnější vaší ortodontické vadě.

Ortodontické anomálie

Chrup bez jakékoliv ortodontické anomálie je vzácný.

Retence – udržovací léčba

Nedílnou součástí ortodontické léčby je retenční fáze léčby, která je od začátku zahrnuta v léčebném plánu.

Skeletální anomálie

Skeletální anomálie jsou anomálie ve tvaru a velikosti horní či dolní čelisti.

Snímací rovnátka

Snímací rovnátka, aby byla účinná, vyžadují spolupráci pacienta.

Spolupráce s implatologem

S implantologem spolupracujeme, požadujeme-li zavedení dentálních implantátů v případě chybějícího zubů.

Spolupráce s paradentologem

Podmínkou úspěšné ortodontické léčby je zdravý závěsný aparát zubů (parodont).

Spolupráce s praktickým zubním lékařem

Doporučuji se poradit se svým zubním lékařem a požádat o doporučení na ortodoncii...

Spolupráce s protetikem

S protetikem spolupracujeme v případě potřeby zhotovení protetické náhrady, při chybění jednoho či více zubů.